NA KRZEMIONKACH ŚWIĘTOWALI ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

W Rezerwacie Krzemionki  uroczyście podsumowano projekt pn. „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego  Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”, z udziałem znamienitych gości.

Oficjalne podsumowanie działań odbyło się z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,  parlamentarzystów, władz województwa, władz samorządowych powiatu ostrowieckiego, a także przedstawicieli świata nauki. Zaproszonych gości powitał dyrektor muzeum, Andrzej Przychodni, a wśród nich byli m.in Paulina Florjanowicz, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, senator Jarosław Rusiecki, poseł, Andrzej Kryj, doradca wojewody, Maria Zuba, radny sejmiku, Arkadiusz Bąk,  regionalny dyrektor ochrony środowiska,  Aldona Sobolak, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, Marzena Rabiasz, Włodzimierz Pedrycz, kierownik oddziału terenowego NID, wicestarosta starachowicki, Dariusz Dąbrowski, wójt gminy Bałtów, Hubert Żądło, nadleśniczy Adam Podsiadło oraz dr hab. Szymon Orzechowski, dr Jerzy Bąbel, dyrektor  Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, Paweł Kołodziński, dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, dr Mikołaj Getka – Kenig, autor projektu, Grzegorz Dresler oraz przedstawiciele wykonawcy- Dariusz Żak, Michał Wieczorek oraz inżyniera kontraktu,  Grzegorz Moćko, Krystyna Wiorek.

Gospodarzami uroczystości byli: starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak, wicestarosta, Andrzej Jabłoński, z członkami zarządu powiatu: Agnieszką Rogalińską i Łukaszem Dybcem, przewodniczącym Rady Powiatu, Mariuszem Pasternakiem, wiceprzewodniczącymi Rady Małgorzatą Bień i Małgorzatą Sobieraj oraz radnymi: Danutą Barańską, Emilia Łupiną, Markiem Bilskim, Andrzejem Brodą, Dariuszem Czupryńskim, Januszem Gołdynem oraz Robertem Rogalą.

Starosta M. Dębniak podziękowała przedstawicielom ministerstwa, podkreśliła znaczenie Rezerwatu Krzemionki dla przyszłych pokoleń, jako dziedzictwa narodowego jedynego takiego w kraju.

To uroczysty finał bardzo ciężkiej, kosztownej, ale jakże obszernej inwestycji. Umowa na jej wykonanie  została podpisana w 2017 roku. Wówczas dofinansowanie powiatu miało wynosić 3,5 miliona złotych, a całość zadania 7,5 miliona. W efekcie cała inwestycja to 17 milionów, a dofinansowanie powiatu to 9,5 miliona. Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową powiatu, to ogromny wysiłek. Jednak nie wyobrażaliśmy sobie tego, aby nie kontynuować tych działań. Niestety, liczne zaniedbania i konieczność uzupełnienia projektu o niezbędne rozwiązania, skutkowały podniesieniem jego wartości do 17 milionów. Jednak dziś mamy czym się pochwalić. Założenia projektowe zwiększenia dostępności do muzeum zostały spełnione. Mamy piękny obiekt, ze stałą wystawą z elementami multimedialnymi oraz trasę podziemną dostosowaną do zwiedzania dla osób z niepełnosprawnościami. Krzemionki są bardzo ważne dla nas, ale powinny być też ważne dla wszystkich, bo to jest dziedzictwo kolejnych pokoleń. To jedyny taki zabytek w kraju i jeden z nielicznych na świecie, wpisany w lipcu 2019 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a to stawia przed nami wyzwanie. Chciałabym podziękować polskiemu rządowi za wpisanie Krzemionek na listę UNESCO. Dziękuję także dyrektorowi muzeum i pracownikom, wicestaroście, Andrzejowi Jabłońskiemu, który był odpowiedzialny za tę inwestycję, radnym Rady Powiatu Ostrowieckiego,  instytucjom rządowym i wojewódzkim, gdyż wszędzie spotykaliśmy się z przychylnością, szczególnie zaś dziękuję wicepremierowi Rady Ministrów, Piotrowi Glińskiemu, Ministrowi Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, dyrektorowi Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich MKIDN, Monice Smoleń – Bromskiej oraz zastępcy dyrektora, Przemysławowi Niedźwieckiemu – mówiła starosta, Marzena Dębniak.

Spotkanie było okazją do podziękowań i gratulacji, a także do zwiedzania stałej wystawy i trasy podziemnej.