“Na cztery łapy”

Po raz kolejny uczniowie z LO Nr I im. St. Staszica zaangażowali się w pomoc bezdomnym zwierzętom.  

Od lutego 2017r. na terenie LO Nr I im. S. Staszica funkcjonuje grupa wolontariacka “Na cztery łapy”” powstała z inicjatywy uczennicy Julii Malickiej. Tworzą ją uczniowie klasy II D (J. Malicka, A. Ogłaza, A. Ćwik, N. Majcher, M. Majewska,
J. Kargulewicz, J. Maj, N. Mroczek, N. Domańska, J. Świercz, J. Pater, N. Snop i J. Wesołowska) pod opieką pani polonistki
i wychowawcy klasy Doroty Mączki.

W ramach współpracy z OSPZ „Animals” członkowie tej grupy zorganizowali ponownie zbiórkę karmy, do której chętnie włączyli się pozostali uczniowie szkoły.  

 Druga edycja akcji trwała od 1 listopada do 1 grudnia 2018r. Łącznie udało się zebrać 283kg karmy. Przede wszystkim celem akcji było wsparcie podopiecznych “Animals”, a także zmobilizowanie młodzieży do bezinteresownej pomocy bezdomnym zwierzętom. Jednym z założeń zbiórki była chęć uwrażliwienia uczniów na sprawy społeczne i pokazanie, jak sami mogą wpłynąć na poprawę sytuacji lokalnych zwierząt. 

 Swoim działaniem dali przykład i zainspirowali do niesienia pomocy, tym samym kształtując w sobie jak najwięcej pozytywnych wartości. 

Mottem przewodnim akcji były słowa: “Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”.