„My, uczniowie klas pierwszych ………”

 

 

“…ślubujemy, że zawsze i wszędzie będziemy godnie reprezentować naszą szkołę, dbać o jej dobre imię i pomnażać chlubne tradycje”- to fragment przysięgi, jaką złożyli 15 września wstępujący do braci szkolnej uczniowie LO nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św.

 

img_2078            img_2063

Tekst roty wypowiadał przed sztandarem uczeń, który został przyjęty do szkoły z największą ilością punktów – Jacek Januszewski, a za nim słowa przysięgi powtarzali wszyscy pierwszoklasiści. Po obu stronach sztandaru stali uczniowie, którzy mieli najwyższą punktację w poszczególnych klasach.
Nowe pokolenie „Chreptusa”, liczące 142 osoby, od pierwszych dni września zaczęło zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności i rozwijać zainteresowania, uczęszczając do pięciu klas: biologiczno- chemicznej, matematyczno-fizycznej, uniwersyteckiej humanistyczno-lingwistycznej z elementami dwujęzyczności, matematyczno-geograficznej, biologiczno-chemicznej.

img_2054              img_2044
W wyjątkową, podniosłą, a zarazem rodzinną atmosferę, wprowadził uczniów klas pierwszych i przybyłych rodziców Hymn „Chreptowicza”. Podkreślona w tekście wyjątkowość szkoły była kontynuowana w przemówieniu dyrektora LO nr II Sławomira Miszczuka, który akcentował wysoką jakość pracy uczniów i nauczycieli w sprzyjającej temu atmosferze. Mówił o niezmiennie wysokiej pozycji liceum w skali kraju i powiatu, przywołując wyniki publikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz ogólnopolskie rankingi edukacyjne „Perspektywy” i „STEM”.

img_2050            img_2071
O szkolnej drodze, jaka wiedzie do uczniowskiej satysfakcji mówiła również przewodnicząca szkoły, Małgorzata Garbacka, która w imieniu Samorządu Uczniowskiego zapewniła, że każdy uczeń może tutaj liczyć na wszystko, co ważne w życiu młodego człowieka. Z kolei reprezentanci klas pierwszych, Wiktoria Wójcik i Maciej Zdybski, podkreślili przede wszystkim aspekt młodzieńczego spojrzenia na świat- pełen ambitnych marzeń i planów, które zamierzają realizować już jako pierwszoklasiści. Uroczystość ślubowania uświetnił swą obecnością Naczelnik Wydziału Edukacji, Wojciech Lesiak.