Muzeum partnerem projektu – Świętokrzyska Karta Seniora

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim dołączyło do projektu Świętokrzyska Karta Seniora. W jej ramach oferuje seniorom ulgowe bilety wstępu do wszystkich swoich atrakcji.

Świętokrzyska Karta Seniora to projekt skierowany do osób w wieku 60+, ułatwiający seniorom dostęp do oferty instytucji kultury czy świadczeń medycznych. Partnerzy projektu przygotowują specjalną ofertę, a dokumentem uprawniającym do korzystania z przywilejów, jakie daje program, jest dowód osobisty.

Muzeum Historyczno-Archeologiczne zapewnia seniorom ulgi przy zakupie biletów do obu oddziałów Muzeum – Krzemionek i Pałacu Wielopolskich. Wystarczy w kasie okazać dowód osobisty, uprawniający do skorzystania z przywilejów Karty Seniora.

Z podobnych ulg osoby po 60. roku życia będą mogły skorzystać, odwiedzając Fabrykę Porcelany AS Ćmielów oraz Bałtowski Kompleks Turystyczny w Bałtowie.

Bez tytułu1         Bez tytułu

– Mamy również ciekawą propozycję dla seniorów, zrzeszonych w stowarzyszeniach, grupach zainteresowań. Na odczyty, prelekcje, spotkania merytoryczne nieodpłatnie udostępniamy pomieszczenia Muzeum. W celu rezerwacji i ustalenia szczegółów współpracy prosimy o kontakt z sekretariatem Muzeum – mówią pracownicy.

Więcej informacji na temat dostępnych zniżek i parterów projektu na stronie Sejmiku Województwa Kieleckiego