Muzeum na światowym poziomie

W obecności Wicestarosty Powiatu Ostrowieckiego Andrzeja Jabłońskiego doszło do podpisania umowy między Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Św., które reprezentowała p.o. dyrektora Beata Kobiałka, a wykonawcą firmą Darko, reprezentowaną przez właściciela  Dariusza Żaka. Dotyczy ona zwiększenia dostępności muzeum dla zwiedzających, poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz pałacu Wielopolskich w Częstocicach. Jest to istotna wiadomość, gdyż zbiega się z wpisaniem Krzemionek na listę UNESCO.

Podczas podpisania umowy obecni byli także: poseł Andrzej Kryj, archeolog muzeum Kamil Kaptur oraz przedstawiciel inżyniera projektu Krystyna Wiorek.

Dziś podpisana umowa z wykonawcą jest zwieńczeniem naszych wysiłków. Przypomnijmy, że pod koniec 2017 roku muzeum podpisało umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.  Ze względu, że wcześniej nie zrealizowano wszystkich postanowień wynikających z umowy musieliśmy podjąć zdecydowane krokipowiedział wicestarosta Jabłoński.

Najważniejszą trudnością było przeprowadzenie skutecznego postepowania, w celu wyłonienia wykonawcy. Wzrost cen na rynku budowlanym zmusił nowy Zarząd Powiatu do poszukiwania środków, aby zapełnić lukę finansową.

Udało nam się pokonać zaistniałe trudności. Powiat Ostrowiecki dołoży z własnego budżetu dodatkowo do realizowanego zadania 3,5 mln zł, co z wcześniej wymaganym wkładem finansowym samorządu wyniesie ok. 5 mln zł.- wyjaśnił wicestarosta.

Wykonanie remontów w Krzemionkach i pałacu Wielopolskich w Częstocicach wyniesie ok. 11 mln zł. Ponadto w ramach projektu zabezpieczona została kwota 2,5 mln zł. na rzecz wystawy stałej.

Kwestie finansowe to nie jedyne trudności jakie musiał przezwyciężyć nowy Zarząd Powiatu. Ważną sprawą było uzyskanie zmiany terminu zakończenia inwestycji, którą po negocjacjach z ministerstwem udało się uzyskać

Wynegocjowaliśmy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmianę terminu do 30 czerwca 2020 roku. Do tego czasu uda się wykonać inwestycje, które pozwolą naszym obiektom muzealnym wznieść  się na wyższy poziom. W tym miejscu za pomoc dziękuję posłowi Andrzejowi Kryjowi, który wspierał nas w tych staraniachpowiedział wicestarosta.

Warto podkreślić, że kierownictwo Powiatu Ostrowieckiego będzie podejmowało starania w ministerstwie w celu odzyskania dopłaconej do zadania kwoty.

– Wyrażam słowa uznania dla władz powiatu ostrowieckiego, dla Pani Starosty Dębniak, dla Zarządu, że nie boją się podejmować ważnych i odważnych decyzji. Doceniając wagę Krzemionek, Starostwo podjęło decyzję odważną, aby zabezpieczyć środki, dzięki temu można podpisać umowę. Jest to jedno z najważniejszych miejsc w Polsce. Mam nadzieję, że ministerstwo będzie przychylne dla muzeum, a wpis na listę UNESCO ułatwi rozmowy w sprawach finansowychpowiedział poseł Andrzej Kryj.

 

Zakres prac jest duży

Szeroko zakrojone prace remontowo-budowlane przewidziano na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki.

Będzie wykonany szyb windowy w głąb kopalni, remonty budynków naszybowych, przygotowany zostanie dodatkowy chodnik 20 m z myślą o osobach niepełnosprawnych, przebudowana będzie kładka na polu górniczymwyjaśniła p.o. dyrektora Beata Kobiałka.

Ponadto przebudowany i dostosowany do potrzeb edukacyjnych zostanie Domek Archeologa. Trasa podziemna otrzyma nowe oświetlenie z zasilaniem awaryjnym, a zniszczone osłony wyrobisk zostaną wymienione na bardziej trwałe i estetyczne. Pole górnicze zostanie objęte monitoringiem wizyjnym.

W pałacu Wielopolskich w Częstocicach przewidziano m.in. remont dachu oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i renowację ścian zewnętrznych. Nową jakość otrzymają również schody prowadzące do wejścia do budynku. Wewnątrz zostanie przeprowadzony remont podłóg drewnianych, wymieniona zostanie stolarka drzwiowa, przebudowane zostaną niektóre ściany. Obiekt zyska również nową instalację elektryczną i alarmową oraz wentylację mechaniczną. Zagospodarowany zostanie również przypałacowy park oraz znajdująca się tam mała architektura. Ciekawie zapowiada się utworzenie zewnętrznej ekspozycji dymarek.

Zakres prac jest naprawdę duży. Nie zraża to jednak właściciela firmy, która wykona remonty- Firma ma doświadczenie w takich pracach, ja mam uprawnienia konserwatorskie. Termin jest realny i nie zagrożony. O szczegółach realizacji inwestycji powiemy po ustaleniu harmonogramu inwestycyjnego z inwestorem- powiedział Dariusz Żak, wykonawca.

 

Nowy dyrektor-nowa rzeczywistość-duże wyzwania

Wykorzystanie wpisu Krzemionek na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz realizacja inwestycji będą głównymi wyzwaniami stojącymi przed nowym dyrektorem muzeum. Konkurs trwa, a jego rozstrzygnięcie przewidziane jest na koniec sierpnia.

Na stanowisku dyrektora widziałbym osobę praktyczną, zdeterminowaną, która wszystkie wizje i  projekty będzie potrafiła przekształcić w działanie faktyczne. Potrzebna będzie też duża wiedza z wielu dziedzin, która przyda się w trakcie realizacji projektu. Ponadto w świetle wpisu Krzemionek na listę UNESCO niezbędna będzie ciężka i wytężona współpraca z samorządami Bodzechowa, Ćmielowa i Ożarowa w celu utworzenia parku kulturowego. Przyszły dyrektor musi być liderem tych wszystkich postepowańwyjaśnił wicestarosta Andrzej Jabłoński.

 

Zwiększony ruch turystyczny i promocja

Wpisanie Krzemionek na listę UNESCO niewątpliwie wpłynie na zwiększenie ruchu turystycznego, który można było obserwować już w ostatnią niedzielę. Czy muzeum jest przygotowane do przyjęcia większej liczby odwiedzających?

Mamy pracowników stałych, przewodników, którzy znają języki angielski i niemiecki. Obserwujemy  również jak będzie się rozwijał ruch turystyczny w najbliższym czasie i jeżeli będzie taka potrzeba będzie zatrudniać pracowników na umowę zlecenie. Na tą chwilę jesteśmy przygotowani na przyjęcie zwiększonej liczny odwiedzającychpowiedziała Beata Kobiałka.

Władze Powiatu Ostrowieckiego nie zapominają o sprawach związanych z koniecznością zwiększenia wysiłków promocyjnych. W tej sprawie również poczyniono kroki i przygotowania, które mają wpłynąć na popularność obiektu.

Przygotowujemy szczegółowy terminarz wydarzeń, który będzie promował obszar. Chcemy w pełni wykorzystać potencjał miejsca, dlatego będziemy tworzyć nową formułę finansowania. Obecne wydatki na muzeum w kwocie 1,6 mln zł. trzeba będzie zdecydowanie zwiększyć. Liczymy tutaj na współpracę ze strony jednostek samorządu terytorialnego, które będą utożsamiać się z Krzemionkami– podkreślił wicestarosta Jabłoński.

Zarząd Powiatu liczy również na współpracę i dużą przychylność ze strony władz wojewódzkich, gdyż Krzemionki to jedyny na tym terenie obiekt wpisany na listę UNESCO. Akcentowano również potrzebę współpracy z obiektami turystycznymi w okolicy, aby zatrzymać turystę na dłużej oraz na dywersyfikację infrastruktury, która musi być nastawiona na potrzeby różnych turystów.