,,Moja firma – mój sukces”,

Informujemy, że Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z Sandomierza  rozpoczyna  realizację projektu ,,Moja firma – mój sukces”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych.

W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w projekcie, zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2016 roku w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. w godzinach 9.00 – 10.00.

Celem projektu jest zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo.

Informacji o projekcie udziela:

Pani Anna Zając-Nogaj, Kierownik projektu

Tel. 15 833 34 06

e-mail a.zajac@opiwpr.org.pl