Młodzież podzieliła się krwią

Uczniowie z ostrowieckich szkół ponadgimnazjalnych za każdym razem chętnie włączają się w akcje honorowego oddawania krwi. Tak też było 20 listopada podczas akcji zorganizowanej przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Rejonową Radę HDK w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Do udziału w akcji zgłosiło się niemal sto osób. Ostatecznie krew oddało 46 uczniów – w sumie zebrano prawie 21 litrów krwi. Krwiodawcami byli uczniowie czterech ostrowieckich szkół ponadgimnazjalnych: LO nr I im. St. Staszica, LO nr II im. J. Chreptowicza, Zespołu Szkół nr 2 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kolejna, ostatnia w tym roku zbiórka krwi, w której uczestniczyć będą uczniowie pozostałych prowadzonych przez powiat szkół, odbędzie się 30 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego.