Młodzi ratownicy

13 maja  2017 r. odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy organizowane przez PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim pod patronatem Starosty Ostrowieckiego Zbigniewa Dudy.

Zawody polegały na zaliczeniu zadań w siedmiu stacjach: trzy z nich to scenki zaaranżowanych wypadków, podczas których drużyny musiały udzielić pierwszej pomocy, 4 stacje – relaksacyjne to sprawdzanie wiedzy dotyczącej PCK oraz zawody sprawnościowe.

Drużyna szkolna z „Broniewskiego” pod opieką Magdaleny Brociek w składzie: Mateusz Hamera (2d), Sara Hmaidan (2d), Klaudia Brzozowska (2d), Julia Słowik (2d), Milena Mikula (2d)  zajęła II miejsce za drużyną z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, a przed ekipą z Zespołu Szkół nr 3. Zwycięskie drużyny otrzymały wartościowe nagrody, puchary i dyplomy, a uczniowie „Bronka” poczucie bezpieczeństwa z tak dobrze przygotowanymi do udzielania pierwszej pomocy kolegami i koleżankami.

Puchar Komendanta Straży Miejskiej w rękach Grupy Ratownictwa „Staszica”

W XXV Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża wzięli udział także uczniowie z Grupy Ratownictwa LO Nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Św. Członkami grupy są następujący uczniowie: ADRIAN KOŁODZIEJ, ELIZA KONARSKA, ALEKSANDRA STYCZEŃ, BARBARA KRYCIA, DOMINIKA DOLSKA, WIKTOR FILIPOWSKI, KACPER CHUCHAŁA, MONIKA SUROWIEC, MATEUSZ CZERWIEC, ALEKSANDRA JESIONEK, WERONIKA KWIATKOWSKA.
Celem zawodów było poszerzenie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i postępowania podczas wypadków. Zespoły rywalizowały na 7 stacjach przygotowanych przez ostrowieckie  służby: Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejską, Komendę Powiatową Policji. „Majówka”,” Budo Express” czy „Praktyki” to niektóre z nazw stacji, na których zawodnicy udzielali pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Podczas tegorocznej, jubileuszowej edycji mistrzostw, zawodnicy rywalizowali m.in. o “Puchar Komendanta”. W  tej klasyfikacji uczniowie „Staszica” wywalczyli Puchar Komendanta Straży Miejskiej.
Dyrektor LO Nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Św. Dariusz Kaszuba oraz Grono Pedagogiczne są dumni ze swoich uczniów i mają nadzieję, że taka postawa młodych ludzi zmotywuje innych do aktywnego angażowania się w działania związane z udzielaniem pierwszej pomocy.