MINISTERSTWO KULTURY CHCE ROZMOWIAĆ O WSPÓŁPROWADZENIU KRZEMIONEK

Zbliża się ku końcowi realizowany przez Muzeum Historyczno-Archeologiczne  projekt pn. Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich” w ramach dofinansowania udzielonego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na konferencji prasowej w Pałacu Wielopolskich starosta Marzena Dębniak poinformowała o przebiegu prac w obydwu obiektach: w Częstocicach oraz w Rezerwacie w Krzemionkach. Starosta podkreśliła, że powiat ostrowiecki zmuszony był zwiększyć kwotę będącą wkładem własnym do projektu do ponad 9 mln. zł., co spowodowało podniesie wartości projektu do kwoty 16,7 mln. zł. Jest to pokłosie decyzji podjętych przez poprzedników, którzy zdecydowali o rezygnacji z kluczowych elementów projektu, jak na przykład min. windy czy nieuwzględnieniu remontu południowego tarasu oraz parkietu w budynku pałacu. Rezygnacja z tak istotnych elementów jak np. winda spowodowałaby zagrożenie dla projektu, stąd decyzja o zaangażowaniu dodatkowych środków finansowych powiatu.

Starosta dodała, że już w lipcu można będzie zwiedzać 90 % Krzemionek, natomiast Pałac będzie dostępny na początku jesieni. Obecny na konferencji wicestarosta Andrzej Jabłoński podkreślił, że opóźnienia w realizacji projektu spowodowane są pandemią.

M. Dębniak poinformowała również, że niebawem rozpoczną się rozmowy z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dotyczące zasad przyszłej współpracy w zakresie współprowadzenia Muzeum, które zadeklarował w przesłanym do starostwa piśmie wicepremier Piotr Gliński. Starosta podziękowała ministrowi za zainteresowanie i odpowiedzenie na prośby kierowane zarówno ze starostwa jak i ze strony dyrektora muzeum Andrzeja Przychodniego.