Miliony dla Krzemionek

Prężne działania starosty Zbigniewa Dudy wspieranego przez parlamentarzystów: Krzysztofa Lipca, Jarosława Rusieckiego i  Andrzeja Kryja na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego naszego powiatu przyniosły wymierne efekty. Uzyskano bowiem 7,6 mln  zł z programu Infrastruktura i Środowisko na cele inwestycyjne do wykorzystania w muzeum w Częstocicach oraz Krzemionkach.

Pieniądze, jakie uzyskało muzeum pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dobrze przygotowany przez Starostwo Powiatowe i dyrekcję muzeum projekt komplementował poseł Krzysztof Lipiec.

Muszę pogratulować staroście i dyrekcji muzeum naprawdę dobrze napisanego projektu. My jako parlamentarzyści zabiegaliśmy, aby był on procedowany w ramach tzw. kontaktu terytorialnego. Jak widać współpraca parlamentarno-samorzadowa daje dobre rezultaty. Oby tak dalej.

Celem naszych działań jest zwiększenie dostępności obu oddziałów muzeum dla odwiedzających. Będziemy poprawiać ich estetykę, bezpieczeństwo i funkcjonalność – wyjaśnił Zbigniew Duda.

Nowe oblicze zyska pałac Wielopolskich w Częstocicach- siedziba Muzeum Historyczno-Archeologicznego. Prace porządkowe obejmą część parkową oraz drogi dojazdowe. Poszerzona zostanie oferta kulturalno-edukacyjna. Mają pojawić się m.in. koncerty plenerowe.   

Ciekawym elementem będzie odsłonienie dla odwiedzających dymarek, które odkryto podczas wcześniejszych prac renowacyjnych.

Duży zakres prac na Krzemionkach

– Oprócz Pałacu Wielopolskich inwestycjami obejmiemy Krzemionki. Wiemy doskonale, że jest to zabytek historyczny i przyrodniczy. Właśnie te aspekty chcemy chronić i prezentować odwiedzającym w atrakcyjne i nowoczesnej formie. W przygotowaniu jest duża multimedialna, stała wystawa archeologiczna. Tworzymy nową ścieżkę edukacyjną, aby pokazać nieznane dotąd miejsca rezerwatu, takie jak zrekultywowany kamieniołom. Trasa podziemna zyska nowe, lepsze oświetlenie tak, aby turysta mógł lepiej przeżywać spotkanie z zabytkami. Dostosowujemy również obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych wyjaśnił starosta Zbigniew Duda.

Nowością w ofercie będzie również odrestaurowany tzw. domek archeologa.