Mikrobusy do przewozu dzieci

13 stycznia oficjalnie przekazano i oddano do użytku dwa mikrobusy – dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Niepublicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Denkowie. Pojazdy są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i posłużą do przewozu dzieci, także tych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wniosek o dofinansowanie tego zakupu złożyło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzięki temu, z programu wyrównywania szans pomiędzy regionami, udało się pozyskać pomoc finansową z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w wysokości 160 tysięcy złotych.

– Staramy się pomagać wszystkim środowiskom, naszym szkołom, placówkom niepublicznym. Robimy wszystko dla ludzi, dzieci, zwłaszcza tych niepełnosprawnych. Chcemy, żeby te samochody jak najlepiej i jak najdłużej służyły dzieciom – powiedział starosta ostrowiecki Zbigniew Duda.

– PFRON wspiera placówki sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Bardzo się cieszę, że dzięki współpracy z Panem Starostą udało nam się dofinansować ten tak potrzebny i ważny zakup – mówi Andrzej Michalski, dyrektor PFRON w Kielcach.

10-osobowe mikrobusy będą dużym ułatwieniem dla placówek, wśród których wiele dzieci jest niepełnosprawnych, często poruszających się na wózkach inwalidzkich.

– Zakup naszego samochodu został sfinansowany w 2/3 ze środków PFRONU, w 1/3 zaś – z budżetu Powiatu Ostrowieckiego – powiedział Andrzej Skrzypczak, dyrektor SOSW.

– Samochód jest dla nas ogromnie ważny, ponieważ dzielnica Denków to boczna część miasta, a nasze dzieci dojeżdżają do różnych szkół. Wśród naszych wychowanków są także osoby niepełnosprawne  – mówi s. Elżbieta Kot, dyrektor NPOW „Nasz Dom”. – Dzięki takiemu busowi możemy uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej, dojechać na pikniki, wydarzenia czy najważniejsze – do lekarzy specjalistów np.  do Kielc.

DSC_8388DSC_8382DSC_8392DSC_8394DSC_8396DSC_8399DSC_8400DSC_8379