Mikołajkowa akcja krwiodawstwa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

W piątek 6 grudnia  2019 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyła się  mikołajkowa akcja krwiodawstwa, w której brała udział  młodzież  „Samochodówki” i pozostałych ostrowieckich szkół średnich. Pełnoletni uczniowie wiedzą, że każda kropla krwi jest cenna, dlatego już od rana czekali w kolejce, aby wziąć udział w tej charytatywnej akcji. W ciągu kilku godzin 58 osób przeszło badania wstępne i oddało ten cenny dar życia. Młodzi ostrowieccy krwiodawcy zebrali 26 litrów krwi i  zasłużyli na  ogromne podziękowania, gdyż oddając  własną krew, przekazali drugiemu człowiekowi w darze życie. Był to z pewnością  najdroższy prezent mikołajkowy.

Temu wydarzeniu towarzyszył piękny jubileusz 40-lecia powstania w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św. klubu Honorowych Dawców Krwi.
Wszystko zaczęło się w 1964 roku, kiedy nauczyciel Zdzisław Terpiłowski pierwszy raz oddał krew, ratując życie nieznanej mu młodej matce. Przeżycia te tkwiły głęboko w jego świadomości i uzmysłowiły znaczenie, jakie niesie ze sobą ta szczytna idea. Po licznych rozmowach z młodzieżą założył Klub Honorowych Dawców Krwi i zorganizował w 1979 roku pierwsze, grupowe oddawanie krwi na terenie szkoły.

Było to wydarzenie długo pamiętane w naszej szkole. Na dziedziniec wjechała na sygnale karetka pogotowia, jej syrena długo nie milkła. Wszyscy cisnęli się do okien i dopytywali, co się stało. Dopiero po dłuższej chwili z samochodu wyszła dr Wesołowska ze swą ekipą oraz sprzętem i udała się do gabinetu lekarskiego, który znajdował się w szkole. Po badaniu nastąpiło oddawanie krwi – wspomina założyciel Klubu i zasłużony krwiodawca.

Pan Zdzisław Terpiłowski przyczynił się do rozpropagowania idei honorowego krwiodawstwa w „Samochodówce”. Za swoją długoletnią działalność otrzymał mnóstwo podziękowań i odznaczeń. Najbardziej ceni sobie „Kryształowe Serce”, które dostał uchwałą kapituły PCK w 1993 roku.

Przez następne lata działalność Klubu w CKZiU była równie intensywna. Pan Zdzisław Solnica, kolejny opiekun i zasłużony krwiodawca, organizował akcje oddawania krwi, w których uczestniczyło bardzo wielu uczniów. Przez kolejne lata opiekę nad Klubem sprawowała pani Henryka Wosik, a od kilku lat działania te propaguje w szkole pani Magdalena Rafalska.

Akcje honorowego krwiodawstwa to już tradycja życia szkolnego. Co najmniej dwa razy w roku młodzież ucząca się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego daje przykład bezinteresowności, chętnie oddając cząstkę siebie dla chorych i cierpiących osób. Wpływ na takie pozytywne decyzje uczniów mają z pewnością spotkania z honorowymi krwiodawcami, którzy z wielkim zaangażowaniem promują i  rozwijają czerwonokrzyską ideę. Cyklicznie prowadzone są w naszej szkole prelekcje z przedstawicielami Świętokrzyskiego Oddziału Rejonowego PCK w Ostrowcu Św. – p. Januszem Czupryńskim i p. Zygmuntem Tobiaszem. W czasie tych spotkań przybliżają oni historię  honorowego krwiodawstwa, dzielą się swoimi doświadczeniami i wyjaśniają wszelkie wątpliwości nurtujące krwiodawców – twierdzi opiekun Klubu HDK w CKZiU.
Mikołajkowa akcja w Samochodówce  zakończyła się wielkim sukcesem. Cieszy fakt, że tego dnia tak wielu młodych ludzi  ofiarowało innym najpiękniejszy prezent.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w dzisiejszej akcji za odwagę i poświęcenie. Dajecie wspaniały przykład swoim rówieśnikom, ale i nam, dorosłym, jak bezinteresownie nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Cieszymy się również, że mogliśmy wspólnie świętować 40–lecie  Klubu HDK  w  100 rocznicę PCK. Przez 40 lat setki uczniów oddało cząstkę siebie innym, uratowało czyjeś zdrowie i  życie, stając się  wzorem do naśladowaniapodsumował mikołajkową zbiórkę krwi  dyrektor CKZiU, Marcin Sitarz.