Międzyszkolny Konkurs Języka Francuskiego w LO Nr I im. St. Staszica

Kolejna edycja konkursu odbyła się 7 marca, zgodnie z tradycją w miesiącu poświęconym Frankofonii. W rywalizacji, która polegała na rozwiązaniu testu sprawdzającego umiejętności z języka francuskiego wzięli udział uczniowie PG Nr 1, PG Nr 3 oraz uczniowie Katolickiego Gimnazjum im. ks. Marcina Popiela.

Jury konkursu, mając na uwadze wysoki i bardzo wyrównany poziom wiedzy uczestników,  przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce Olga Bąbel PG Nr 1
II miejsce ex aequo: Aleksandra Soja PG Nr 1, Natalia Byba Katolickie Gimnazjum im. Ks. M. Popiela, Natalia Stępień PG Nr 3
Wyróżnienia: Jan Paluch PG Nr 3, Klaudia Fulara  PG Nr 1, Jakub Gaweł PG Nr 3,Olga Budzeń PG nr 1, Nikoletta Krzemińska PG Nr 1.
Zwycięzcy otrzymali nagrody i gratulacje  z rąk Pani Dyrektor LO Nr I  im. St. Staszica Grażyny Kałamagi.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i ich nauczycielom p. Barbarze Bednarskiej – Solnicy  i p. Karinie Kateusz – Dominik.
Bardzo dziękujemy fundatorowi nagród im. J. Krzyżanowskiej oraz p. Annie Adamskiej, p. Donacie Maj, p. Agacie i Corentin, uczniom naszego liceum: Alicji Banasik, Martynie Sasak, Klaudii Bugajskiej, Dagmarze Pastuszce, Milenie Kępczyńskiej, Weronice Gryz, Maciejowi Siemieniuchowii , Wiktorii Adaś za pomoc w przygotowaniu konkursu.
W tym dniu odbył się również  w naszej szkole XI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Francji  pt. „Z Francją za pan brat”.
 Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy z zakresu geografii, historii , kultury i tradycji Francji. Jury w składzie:  Joanna Gibalska, Maria Czwakiel, Iwona Piotrowska, wyłoniło  zwycięzców:
pierwsze miejsce: Estera Cudzik i Katarzyna Tofil z Samorządowego Zespołu Szkół w Mominie, Karol Pocheć z PG nr 3
drugie miejsce:  Łucja Krawiec z PG Nr 5, Natalia Lisicka z Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, Jan Paluch z PG nr 3
trzecie miejsce:  Natalia Byba z Katolickiego Gimnazjum im. ks. Marcin Popiel, Anna Przygoda z Niepublicznego Gimnazjum im. St. Konarskiego, Paulina Gawlik z PG Nr 3, Aleksandra Witkowska z PG Nr 5
Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Dębicka PG Nr 3, Mateusz Gorazda PG Nr 1, Jakub Gaweł PG Nr 3, Maciej Milcarz, Tymoteusz Kuba z Niepublicznego Gimnazjum im. St. Konarskiego, Aleksandra Pawlik, Aleksandra Kocjan PG Nr 5,Oliwia Baran, Wiktoria Grześkiewicz z Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, Anna Sasak, Milena Maj, Natalia Karcz, Wiktoria Kozieł z Samorządowego Zespołu Szkół w Mominie.
Podziękowania za przygotowanie uczniów do Konkursu otrzymali następujący nauczyciele:
pani Barbara Majewska-Czub Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie, pani Anna Lenart PG Nr 1, pani Karina Kateusz-Dominik PG Nr 1 i PG Nr 3, pani Edyta Skwirowska PG Nr 3, pani Anna Długosz PG Nr 3, pani Grażyna Połetek PG Nr 5, pani Barbara Bednarska-Solnica z Katolickiego Gimnazjum im. ks. M. Popiela, pani Ewa Kaczmarczyk Zespół Szkół w Mominie.
Przygotowane  nagrody i wyróżnienia wręczyli:
pani Grażyna Kałamaga-Dyrektor  LO Nr I , pani Agnieszka Batóg-przedstawiciel Urzędu Miasta. Wśród gości była obecna również pani Kinga Wnuk, dyrektor  Niepublicznego Gimnazjum im. St. Konarskiego. Organizatorzy konkursu dziękują pani Agacie Faleckiej oraz  Paulinie Kaczor z kl. II b  za pomoc w przygotowaniu uroczystości oraz pani Grażynie Połetek za pozyskane upominki. Sponsorom serdecznie dziękujemy.