MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEWIDOMYCH

W piątkowe przedpołudnie odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski połączone z Jubileuszem 70-lecia Polskiego Związku Niewidomych oraz 10-lecia pracy Prezesa Ostrowieckiego Koła PZN, Doroty Wójcik.

W uroczystościach udział wzięli: starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak, członkowie zarządu powiatu, Agnieszka Rogalińska i Łukasz Dybiec oraz radni powiatowi Małgorzata Sobieraj, wiceprzewodnicząca rady, Dariusz Czupryński i Robert Rogala.

Wśród zaproszonych gości byli  między innymi prezydent Jarosław Górczyński oraz wiceprezes Zarządu  Głównego PZN w Warszawie, a zarazem dyrektor Okręgu Świętokrzyskiego, Wojciech Czajkowski, na ręce którego starosta M. Dębniak przekazała pamiątkowy grawerton z okazji jubileuszu 70-lecia PZN. Uroczystości towarzyszyła prezentacja multimedialna podsumowująca dotychczasową  działalność ostrowieckiego koła oraz dwie kadencje aktywnej pracy prezes Doroty Wójcik.

Zwieńczeniem obchodów były życzenia i gratulacje, które na ręce zarządu Koła składali zaproszeni goście.