Międzynarodowe delegacje rozmawiają o kryzysie na Ukrainie

Poszerzenie wiedzy na temat politycznych, militarnych i ekonomicznych aspektów kryzysu ukraińskiego – to cel międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej „Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego”. 

Organizatorem sympozjum, które rozpoczęło się 19 listopada jest Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, a partnerem Powiat Ostrowiecki. W konferencji bierze udział 10 delegacji: ze Słowacji, Mołdawii, Ukrainy, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy oraz oczywiście Polski. Są to politolodzy, ekonomiści, specjaliści i eksperci w zakresie obronności i bezpieczeństwa, a także problematyki wschodniej do rozważań nad politycznym, militarnym i ekonomicznym wymiarem kryzysu ukraińskiego w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego, jego uwarunkowań i zagrożeń.

– Przez dwa najbliższe dni tematem przewodnim będzie kryzys, jaki od 2013 roku panuje na Ukrainie. Definiowanie problemów, wyrażanie poglądów i dialog zbliżają do łagodzenia konfliktów i budowania pokoju. – powiedział Zbigniew Duda, Starosta Ostrowiecki otwierając konferencję. – To także okazja do budowania współpracy na wielu płaszczyznach – naukowej, kulturalnej, ekonomicznej i gospodarczej oraz podstawa do przełamywania barier i stereotypów, umacniania przyjaźni pomiędzy naszymi narodami oraz budowania mostów i trwałych więzi. Mam nadzieję, że kryzys ukraiński niebawem się zakończy, a czas pokoju, który nastanie, umożliwi kontynuację i rozszerzenie naszej współpracy.

Dwudniowa konferencja podzielona została na trzy panele: polityczny, militarny oraz ekonomiczny. Pierwszego dnia omawiano zagadnienia związane z politycznym wymiarem kryzysu ukraińskiego, a mianowicie problem neutralności Ukrainy i jego statusu pozablokowego w kontekście geopolitycznym; Polska, Białoruś oraz państwa Zachodu wobec kryzysu ukraińskiego czy prozachodni kierunek polityki zagranicznej Ukrainy (perspektywy przyjęcia Ukrainy do NATO i UE).

W panelach dyskusyjnych biorą udział uczniowie ostrowieckich szkół ponadgimnazjalnych. Dużym zainteresowaniem cieszy się także stoisko z materiałami promocyjnymi powiatu ostrowieckiego i gmin wchodzących w jego skład. Goście konferencji w ramach wizyty w naszym powiecie zwiedzili kopalnię krzemienia w Krzemionkach.