Merytorycznie o problemach Kunowa

Merytorycznie o problemach Kunowa

26 marca 2015 r. starosta ostrowiecki Zbigniew Duda uczestniczył w obradach rady miasta Kunowa. Na spotkaniu poruszono wiele ważnych spraw związanych z funkcjonowaniem miasta i gminy Kunów takich jak przeciwdziałanie bezrobociu czy zmiany budżetowe.

Swoje pytania do starosty Zbigniewa Dudy kierowali nie tylko radni, ale także mieszkańcy gminy. Szczególną uwagę poświęcili oni problemowi renowacji dróg prowadzących do Ostrowca Św. jako ważnego połączenia komunikacyjnego ze stolicą powiatu. Starosta Zbigniew Duda potwierdził, że dobrze zna sytuację Kunowian i obiecał pomoc w realizacji projektów usprawniających życie mieszkańców.