Matura na piątkę

Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza plasuje się na 1. miejscu w powiecie ostrowieckim, a w województwie świętokrzyskim na 6. biorąc pod uwagę zdawalność z poszczególnych przedmiotów – takie dane pochodzą z raportu opublikowanego przez Okręgową  Komisję Egzaminacyjną w Łodzi, która podała wyniki egzaminów maturalnych dla wszystkich szkół w województwie świętokrzyskim. Dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej odzwierciedlają poziom nauczania w konkretnych placówkach oświatowych.

Najwyższym poziomem zdawalności egzaminów maturalnych wyróżnia się w powiecie ostrowiecki „Chreptowicz”, który według wyników ogłoszonych przez OKE uzyskał z przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki, języka angielskiego) najwyższą w powiecie średnią 74,44%, plasującą liceum na 6. pozycji w województwie. Absolwenci „Chreptowicza” zdali egzaminy dojrzałości zarówno na poziomie podstawowym, jak i na poziomie rozszerzonym, uzyskując wyniki wyższe od średniej w powiecie i od średniej krajowej.

– Uważam, że to właśnie statystyki poziomu zdawalności z poszczególnych przedmiotów są najważniejszym miernikiem pracy szkoły – mówi dyrektor LO Nr II, Sławomir Miszczuk. – Jestem bardzo zadowolony z owoców pracy naszych uczniów i nauczycieli. Maturzyści rewelacyjnie poradzili sobie z matematyką, osiągnęli wynik 81,59% na poziomie podstawowym (przewyższając  średnią kraju o 20,59%), zajmując 3. miejsce w województwie, a na poziomie rozszerzonym uzyskali wynik wyższy o 11% od  wyniku  krajowego. Podobnie jest z innymi przedmiotami, z których wyniki są dużo wyższe od średnich w powiecie i w kraju, dla przykładu z  fizyki rozszerzonej wynik szkoły to 63,53%, a wynik krajowy to 47%; z informatyki wynik szkoły to 80,00%, a wynik krajowy to 51%, z wiedzy o społeczeństwie wynik szkoły to 56,67, a wynik krajowy to 30%.  Podając wyniki egzaminów zdawanych na poziomie rozszerzonym z jeszcze innych przedmiotów, które są wyższe od średnich krajowych, musiałbym wymienić wszystkie przedmioty, z których uczniowie pisali egzaminy, bo każdy wynik jest lepszy od krajowego: i z języka  polskiego, i z języka angielskiego, i z języka niemieckiego, i z biologii, i z chemii, i z geografii, i z historii.  Chcę podkreślić – dodaje dyrektor LO Nr II – że to właśnie wysokie wyniki poziomu rozszerzonego z poszczególnych przedmiotów są bardzo istotne w perspektywie przyszłości maturzystów chcących studiować na renomowanych uczelniach wyższych. Nasi absolwenci każdego roku dostają się na prestiżowe kierunki renomowanych uczelni wyższych, tego życzę  też wszystkim tegorocznym maturzystom, i dziękuję im, że przynieśli chlubę naszemu liceum.