Matura 2020 w szkołach Powiatu Ostrowieckiego

Do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym, w czerwcu 2020 r. przystąpiło 656 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki. W tej liczbie było 379 absolwentów liceów ogólnokształcących oraz 277 absolwentów techników.

Absolwenci zdawali egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych tj.: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W tym roku szkolnym z uwagi na epidemię koronawirusa nie przeprowadzano części ustnej egzaminu maturalnego.

Poziom zdawalności jaki uzyskali tegoroczni absolwenci szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki przedstawia się następująco:

522 absolwentów zdało egzamin maturalny co oznacza zdawalność na poziomie 79,57 % ogółu zdających. W tym miejscu należy dodać, że poziom zdawalności w kraju wyniósł 74 %, zaś dla województwa świętokrzyskiego 73,4 %.

– w grupie liceów ogólnokształcących maturę zdało 348 uczniów, co oznacza zdawalność na poziomie 91,82 %, a najwyższy wynik zdawalności uzyskało LO Nr II im. J. Chreptowicza na poziomie 93,18 %.

– w grupie techników maturę zdało 174 uczniów, co oznacza zdawalność na poziomie 62,82 %, a najwyższy wynik zdawalności uzyskało Technikum Nr  3 (d. THM) na poziomie 87,86 %.

Prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego zachowało 88 tegorocznych absolwentów co stanowi 13,42 % ogółu zdających. Egzaminu maturalnego w terminie głównym nie zdało 46 osób, co stanowi 7,01 % ogółu zdających.

Reasumując wyniki tegorocznej matury w sesji głównej podkreślić należy, że tak jak w latach poprzednich poziom zdawalności w naszych szkołach jest wyższy niż poziom zdawalności
w województwie i na terenie kraju.

Wszystkim, którzy pomyślnie zdali maturę serdecznie gratulujemy i życzymy aby dostali się na wymarzone  studia. Mamy nadzieję, że tym osobom, którym się nie powiodło poszczęści się w terminach poprawkowych.