MATEMATYKA W KUCHNI I NA BUDOWIE

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  zrealizowano projekt pn. “Matematyka w kuchni i na budowie”. Środki na jego sfinansowanie pochodziły z dotacji od  sponsora, który przekazał dotację na prowadzenie zajęć z matematyki i podstaw przedsiębiorczości dla klas I i II Szkoły Branżowej I Stopnia o specjalnościach kucharz i monter suchej zabudowy.

Uczniowie uzupełniali swoją wiedzę związaną z przeliczaniem jednostek, miar i wag oraz obliczaniem pól powierzchni. Zdobyte umiejętności mają pomóc im w zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego w swoich kwalifikacjach. Do tej pory uczniowie klas II Szkoły Branżowej I stopnia w  zawodzie kucharz mogą się poszczycić 100% ich zdawalnością. Uczniowie klasy o specjalności monter suchej zabudowy po raz pierwszy przystępują do zdobycia kwalifikacji zawodowej a po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu uzyskają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Miarą efektywności przeprowadzonych zajęć była wysoka frekwencja oraz dobre wyniki testu kończącego lekcje. Ponadto uczestnicy projektu brali udział w konkursach na Mistrza Matematyki i Rachmistrza roku 2021 oraz Mój wymarzony pokój i Przepis na własną potrawę.

Projekt ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród młodszych wychowanków, którzy już teraz złożyli wstępne deklaracje kontynuowania nauki w tutejszym MOS-ie. Efektem plastycznym projektu było wykonanie pięknej makiety pokoju. Uczniowie spisali także Kodeks dobrych zakupów, który starają się wdrażać w codzienne życie.

Środki pozyskały i projekt zrealizowały M. Kończak i L. Gębura.