Maseczki dla kombatantów

Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Mariusz Łata w imieniu społeczności powiatowej przekazał na ręce przedstawicieli organizacji kombatanckich maseczki wielokrotnego użytku. To pierwsza choć nie ostatnia pomoc skierowana do kombatantów. Już w najbliższym czasie zostaną przygotowane kolejne pakiety z środkami ochrony osobistej.