Mariusz Łata- naczelnik Wydziału Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych reprezentował Powiat Ostrowiecki na pierwszym w nowej kadencji Konwencie Starostów Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas spotkania w Busku- Zdroju starostowie wybrali ze swojego grona władze konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego. Przez najbliższe pięć lat będzie nim kierował Jerzy Kolarz, starosta Powiatu Buskiego.

Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego to cykliczne spotkania, na których starostowie wymieniają poglądy, przedstawiają propozycje działań, a w najważniejszych sprawach dotyczących powiatów podejmują stanowiska kierowane do różnych organów państwa,