MALARSTWO ROZALII NOWAK

Wystawę malarstwa sztalugowego, inspirowanego – jak mówi sam autorka – ludzkimi uczuciami, szczęściem, bólem, radością i smutkiem oraz krajobrazem oddającym byt na Ziemi – autorstwa Rozalii Nowak, będzie można zobaczyć w Pałacu Wielopolskich już od 11 czerwca.

Autorka prac niegdyś była mieszkanką Ostrowca Świętokrzyskiego, wieloletnią dekoratorką witryn sklepowych, twórczynią szyldów i reklam. Urodziła się w 1951 roku w Prawęcinie, w 1960 roku wspólnie z rodzicami Reginą i Stanisławem Mazur przeprowadziła się do Ostrowca Świętokrzyskiego. Tutaj zaczęła uczęszczać do Szkoły Podstawowej nr 3. Po jej ukończeniu zdała egzaminy do Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Kielcach. Liceum ukończyła w 1970 r. (tkactwo pod kierunkiem profesor Zyty Doleżał). W latach 1971 – 1972 uczęszczała do warszawskiego Studium Reklamy.

Pracowała w Miejskim Handlu Detalicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim jako dekorator, a następnie w Zakładzie Remontowo-Budowlanym w pracowni szyldów i reklam. W latach 70-tych przeprowadziła się do Poznania. Tutaj, w Domu Kultury „Pomet” prowadziła zajęcia plastyczne dla dzieci. W 1977 roku rozpoczęła pracę w pracowni reklamy przy PSS „Społem”, gdzie pracowała do pierwszych dni stanu wojennego. Przez kilka lat zajmowała się ceramiką prowadząc własną pracownię.

W 2000 roku, kiedy została jej przekazana pracownia, wróciła do malarstwa sztalugowego. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, oddział w Poznaniu. Miała wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych, zarówno w kraju jak i za granicą.

Wystawa w Muzeum Historyczno-Archeologicznym potrwa do sierpnia 2017 r.