LISTEN AND UNDERSTAND – KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW I ÓSMOKLASISTÓW

W dniach 14 i 21 marca br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Św. odbyły się dwie edycje  IX Ostrowieckiego Konkursu Języka Angielskiego „LISTEN AND UNDERSTAND”, skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych powiatu ostrowieckiego. Patronat honorowy nad konkursem objęła Pani Marzena Dębniak – Starosta Ostrowiecki.

Konkurs z roku na rok zdobywa coraz większą popularność, tym samym wpisując się w  tradycję naszego liceum. W tym roku w teście językowym udział wzięło w sumie 54 uczniów, gimnazjalistów i ósmoklasistów, rekrutujących się ze szkół ostrowieckich i ościennych powiatu ostrowieckiego.

Różnorodność ćwiczeń, zaproponowanych przez organizatorów, była dla uczniów sprawdzianem umiejętności rozumienia tekstów słuchanych, jak również doskonałym treningiem przed zbliżającymi się egzaminami z języka angielskiego kończącymi ich etap edukacji.

Dyrektor Liceum im. St. Staszica, Pan Dariusz Kaszuba, witając przybyłych gości i uczestników,  uroczyście otworzył IX edycję konkursu, a po jego zakończeniu wręczył dyplomy oraz nagrody rzeczowe Laureatom i osobom wyróżnionym w konkursie, gratulując znakomitej znajomości języka angielskiego i podkreślając znaczenie, jakie ma umiejętność posługiwania się językami obcymi we współczesnym świecie. Nagrody ufundowane zostały przez nasze liceum  oraz wydawnictwa Pearson i Macmillan. Każdy uczestnik konkursu otrzymał słodki poczęstunek oraz pamiątkowy gadżet z logo szkoły lub wydawnictwa, a także płytę CD z utworami w wykonaniu uczniów, obecnie już absolwentów  naszego liceum.

Laureatami IX edycji Konkursu LISTEN AND UNDERSTAND  zostali:

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce ex equo: Wiktoria Wójcik – PSP Nr 1 i Franciszek Kudelski – PSP w Kunowie,

II miejsce: Bartosz Gomuła – PSP Nr 5,

III miejsce: Bartosz Wieczorek – PSP Nr 7,

 

Wyróżnienia otrzymali:

Kacper Czarnecki – PSP Nr 1,

Jan Barański, Jakub Lepiarz – PSP Nr 3,

Gabriela Niewadzi – PSP

 

W kategorii gimnazjów:

I miejsce ex equo: Dagna Starzomska – PG Nr 1 i Karol Rzepka – PG w Szewnie,

II miejsce: Wiktoria Swiątek – PG w Szewnie,

III miejsce: Olga Amanowicz – PG Nr 4.

 

Wyróżnienia otrzymali:

Mateusz Stefankiewicz – PG Nr 4,

Kacper Maj – ZSO w Tarłowie,

Grzegorz Bzymek – Gimnazjum w Ćmielowie

 

Oczekując na wyniki konkursu, gimnazjaliści mieli okazję wziąć udział w dodatkowych zajęciach w ramach oferty językowej szkoły – języka niemieckiego /p. B. Kot, p. M. Borzym/ oraz języka rosyjskiego /p. M. Żardecka/. Mamy nadzieję, że atrakcyjne i przeprowadzone w niekonwencjonalny sposób zajęcia rozbudziły wśród młodzieży zainteresowanie językami obcymi i dostarczyły pozytywnych wrażeń.

 

Opiekę merytoryczną i organizacyjną na konkursem sprawowały anglistki, p. Dorota Waliszczak i p. Wiesława Grudzień:

„Serdecznie gratulujemy laureatom i wyróżnionym, jednocześnie dziękujemy  wszystkim uczniom za udział w konkursie, a kolegom i koleżankom anglistom ze szkół podstawowych i gimnazjalnych za przygotowanie podopiecznych do zmierzenia się w trudnej konkurencji, jaką jest umiejętność rozumienia tekstów w oryginalnej wersji językowej.”