Lista kandydatów spełniających wymagania formalne: Podinspektor w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Powiatu w Referacie Rozwoju i Inwestycji.

Lista kandydatów