Lista kandydatów spełniających wymagania formalne: podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Rolnictwa i Środowiska w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami.

Lista kandydatów.