Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Przewodniczącego Zespołu Uzgadniana Dokumentacji Projektowej.

Lista kandydatów.