Lista kandydatów spełniających wymagania formalne: Inspektor w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Referacie Gospodarki, Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu.

Lista kandydatów.