Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Inspektor w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Powiatu w Referacie Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym.

Treść ogłoszenia.