Lepsza współpraca kuratorów z dyrektorami szkół

Przecięciem wstęgi oficjalnie otworzono działającą od 1 czerwca br. filię Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w ostrowieckim starostwie.

W uroczystości wzięli udział: senator Jarosław Rusiecki, posłanka Anna Krupka, świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik, starostowie Zbigniew Duda i Eligiusz Mich, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu starostwa Wojciech Lesiak, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach Zbigniew Wojciechowski, Zastępcy Dyrektora Justyna Horodyńska i Beata Gawęcka-Ajchel, Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Ryszard Proksa, Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Agata Adamek.

Wymienione osoby sprzyjały zamierzeniom i planom Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz podjęły szereg działań, które przyczyniły się do otwarcia Oddziału Kuratorium Oświaty w Ostrowcu Świętokrzyskim. Terenową placówkę Kuratorium Oświaty reaktywowano po prawie dziesięciu latach nieobecności na mapie Ostrowca Świętokrzyskiego. Utworzenie Oddziału Kuratorium Oświaty w Ostrowcu Świętokrzyskim z pewnością ułatwi współpracę lokalnego przedstawicielstwa organu nadzoru pedagogicznego z dyrektorami i nauczycielami szkół i placówek, rodzicami  oraz organami prowadzącymi szkoły i placówki.

– Chciałem bardzo podziękować Panu Staroście za bezpłatne udostępnienie pomieszczeń pod filię kuratoriom – powiedział Świętokrzyski Kurator Oświaty. Kazimierz Mądzik ponownie podkreślił także, że Ostrowiec Świętokrzyski może poszczycić się bardzo wysokim poziomem kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

– Wykonaliśmy remont tych pomieszczeń. Zależy nam, aby oddział kuratorium dobrze funkcjonował – mówi starosta ostrowiecki. – Stawiamy mocno na szkolnictwo zawodowe. W naszej szkole – Zespole Szkół nr 3 działa klasa patronacka Celsy Huty Ostrowiec o profilu technik-mechatronik. Dbamy o podległe nam szkoły na każdej płaszczyźnie. Tak jak zapowiadaliśmy, żadna placówka oświatowa w powiecie ostrowieckim nie zostanie zamknięta. Cieszymy się, ze filia kuratorium mieści się w starostwie powiatowym, co znacznie podnosi naszą rangę.

Filia kuratorium znajduję się w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. W oddziale mieszczącym się na trzecim piętrze pracuje pięciu wizytatorów: Wiesław Gruszka, Leszek Chajski, Robert Filipczak, Barbara Krzemińska oraz Małgorzata Skrzypczak.

Oddział obsługiwać będzie powiaty: ostrowiecki, opatowski i staszowski.

DSC_2561   DSC_2565