Lepiej pospiesz się z PIT-em!

Ponad jedenaście tysięcy e-PIT-ów wysłali przez Internet mieszkańcy powiatu ostrowieckiego. Tym, którzy wciąż deklaracji podatkowych nie złożyli przypominamy, że czas na dopełnienie formalności kończy się z dniem 2 maja. Termin został przesunięty, ponieważ 30 kwietnia przypada na dzień wolny od pracy urzędu skarbowego.

 

Trwa okres składania zeznań rocznych za 2015 r. Urzędy skarbowe mają „ręce pełne roboty”. Nie inaczej jest też w ostrowieckiej placówce. Dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców powiatu cieszy się składanie deklaracji przy pomocy Internetu. W zeszłym roku z tej możliwości skorzystało w województwie świętokrzyskim prawie 199 tysięcy – 42% składnych zeznań, a tym roku już 141 tysięcy podatników, tj. co drugie zeznanie.

W Urzędzie Skarbowym w Ostrowcu Świętokrzyskim na dzień 4 kwietnia deklaracje złożyło 26 425 osób, natomiast 11 480 za pomocą drogi elektronicznej- e-PIT-a, co stanowi 43,44% .

System jest bezpłatny, bezpieczny i pozwala na poprawne wypełnienie dokumentów. Gdy podczas wysyłania popełnimy błąd, od razu otrzymamy informacje, co mamy poprawić lub uzupełnić. Po wysłaniu deklaracji istnieje możliwość wygenerowania Urzędowego Oświadczenia Odbioru, które jest traktowane na równi z dowodem nadania listu poleconego lub złożeniem zeznania bezpośrednio w urzędzie.

– Termin składania deklaracji podatkowych kończy się z dniem 2 maja. Został on przesunięty, ponieważ 30 kwietnia przypada na dzień wolny od pracy – mówi Mirosław Sejdziński, naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. – Wysyłając, składając deklarację należy pamiętać o uaktualnieniu danych, a zwłaszcza numeru konta bankowego, na który ma zostać wysłany zwrot.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu, dzień 16 kwietnia ustanowiono Dniem Otwartym w Urzędzie Skarbowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. W godzinach  9.00- 13.00 pracownicy pomogą i odpowiedzą na wszelkie pytania odnośnie wypełnienia deklaracji. Ponadto, w dniach 28, 29 kwietnia urząd otwarty będzie do godziny 18.00.

Wyślij PIT przez Internet!
Zachęcamy do elektronicznego składania zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Do wysłania powyższych deklaracji musisz:

  1. Posiadać dostęp do Internetu.
  2. Przygotować dane: PESEL lub NIP (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika).
  3. Imię i nazwisko, datę urodzenia.
  4. Kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2014 r. – dane te zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji.

Dalej wystarczy 5 kroków:

  1. Wejdź na stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl (zakładka e-Deklaracje), pobierz i zainstaluj z sekcji Do pobrania aplikację e-Deklaracje Desktop lub wtyczkę (plug-in).
  2. Wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobierz formularz ze strony www.portalpodatkowy.mf.gov.pl (zakładka e-Deklaracje), sekcja Formularze , a następnie wypełnij.
  3. Podpisz go, wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2014 r.
  4. Wyślij dokument.
  5. Pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.