Lekcja żywej historii z czasów II wojny światowej w Zespole Szkół nr 3

7 marca, z inicjatywy dyrekcji szkoły i polonistki Renaty Kowalskiej, gościł w ZS 3  pan Piotr Firkowski- syn więźnia trzech obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. Uczniowie klas informatycznych, logistycznych i mechatronicznych : 4 Tl, 4 Tm, 4Tib i 3 Tm, mieli okazję uczestniczyć w tej niecodziennej lekcji wychowania patriotycznego i kształtowania postaw obywatelskich.

Celem spotkania było przekazanie młodzieży prawdy, ukazanej we wspomnieniach Mirosława Firkowskiego, naocznego świadka  czasów pogardy, cierpienia i upodlenia w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych w Polsce i innych państwach europejskich, odznaczonego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Mottem do wspomnień były słowa śp. Mirosława Firkowskiego – więźnia obozu w Auschwitz, Neuengamme i Bergen-Belsen: “Aby to nigdy się nie powtórzyło… Należy pamiętać i czcić pamięć milionów ludzi, którzy oddali swoje życie za naszą wolność”.

Młodzież miała okazję wysłuchać prelekcji jego syna – Piotra Firkowskiego na temat historii życia obozowego ojca, obejrzeć unikatowe fotografie z książki pt. „Przez trzy kacety”, nagrodzone przez Państwowe Muzeum KL Auschwitz  w Oświęcimiu, a także wysłuchać, w wykonaniu prelegenta, pieśni patriotycznych i obozowych, które stały się hymnami więźniów obozów koncentracyjnych czasów II wojny światowej.

Niezwykłe wrażenie zrobił na młodzieży 40-minutowy film dokumentalny „Dzień jak co dzień”, zrealizowany w ramach programu edukacji narodowej Polski, w którym przewodnikiem po obecnym Muzeum KL Auschwitz był Mirosław Firkowski- były więzień i naoczny świadek tzw. „wybiórki”, podczas której ojciec Maksymilian Kolbe zgłosił się, że pójdzie na śmierć głodową za współwięźnia Franciszka Gajowniczka. Film i wspomnienia  zainteresowały młodzież i uczuliły na zło wojny, wzbogaciły wiedzę o tamtych koszmarnych czasach głodu, śmierci i upodlenia.

Organizatorom spotkania w Zespole Szkół nr 3 przyświecały słowa Józefa Piłsudskiego: „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.

Na koniec prelekcji Piotr Firkowski przekazał do szkolnej biblioteki trzy egzemplarze książki jego ojca Mirosława Firkowskiego pt. „ Przez trzy kacety”, wyrażając nadzieję, że obecne pokolenie pamiętać będzie ten ogrom krzywd z przeszłości i nigdy nie zapomni o wojennej Apokalipsie.