Lekcja historii i patriotyzmu w „Chreptowiczu”

“Łączy nas jeden cel – Ojczyzna, dla której chcemy żyć i umierać” – pod takim hasłem przebiegał program artystyczny przygotowany przez klasę 2b i nauczycielki Annę Kiljańską i Barbarę Podsiadło na szkolne obchody Święta Niepodległości.
Autorki scenariusza Weronika Forc i Małgosia Garbacka odwołały się do polskiego malarstwa i literatury ukazujących ważne momenty historyczne, które były źródłem natchnienia dla twórczości polskiego malarza – w tej roli wystąpił Mateusz Sitarski. Pod jego pędzlem ożywały wydarzenia lat 1794, 1795, 1830,1863, 1914 i 1918, a więc insurekcja Kościuszkowska, III rozbiór Polski, powstania listopadowe i styczniowe, I wojna światowa, odzyskanie niepodległości. Szczególnie ciekawą kreację stworzył Hieronim Łapa, który wspaniale odegrał postać Józefa Piłsudskiego, jego słowa, gesty i wymowę. Niezwykłe wzruszenie wywołał śpiew Anety Bień; jej pieśń Tacy sami chłopcy Marii Terlikowskiej opowiadała o tragicznych losach młodych ludzi rozłączanych przez wojnę i śmierć, o miłości do ojczyzny, która ma pierwszeństwo przed innymi miłościami. Ponieważ w klasie 2b jest wielu chłopaków, pieśni legionowe zabrzmiały tak, jak powinny: mocno i po męsku, zwłaszcza że śpiew został wzbogacony o elementy musztry. Pasjonat robotyki Kacper Maj uatrakcyjnił program, wprowadzając zdalnie sterowany zegar odmierzający czas polskiej historii i automatycznie przesuwane obrazy w pracowni malarskiej. Klasa wykorzystała również talent muzyczny i umiejętność gry na pianinie Kasi Pióro. Sekcja dekoratorska stworzyła sugestywną scenografię oddającą klimat pracowni malarskiej.
Oglądający program zgodnie ocenili program jako atrakcyjny, bogaty i wzruszający. Nie potrzeba więc było zachęty, by publiczność przyłączyła się do śpiewu znanych wszystkim pieśni legionowych.

swieto-niepodle-2016-2   swieto-niepodle-2016