„Kultura i szacunek w sieci” – zaszczytne wyróżnienie dla uczniów THM-u

Dwaj uczniowie klasy trzeciej Zespołu Szkół nr 3 (THM) – Kacper Szczepaniuk i Krystian Dzik zdobyli wyróżnienie w wojewódzkim konkursie zorganizowanym pod auspicjami Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w  Kielcach, w ramach akcji Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy, angażując kilkadziesiąt państw z całego świata.

Cele VII ŚDBI są zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 –  Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych, a w szczególności są to: promowanie wśród dzieci i młodzieży idei szacunku dla każdego użytkownika globalnej sieci oraz zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu, upowszechnianie idei poszanowania  praw autorskich i ochrony danych osobowych w sieci, rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami przekazu oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Patronat nad Świętokrzyskim Dniem Bezpiecznego Internetu i konkursem objęli, m.in.: Wojewoda Świętokrzyski, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce.

Zainteresowanie konkursem było ogromne. Swoje prace zgłosiło 736 uczniów z województwa świętokrzyskiego, a do drugiego etapu zakwalifikowano 89 prac.

Uczniowie THM-u, jako jedyni reprezentanci powiatu ostrowieckiego, znaleźli się w gronie finalistów.

Kacper Szczepaniuk i Krystian Dzik, pod opieką polonistki – Renaty Kowalskiej, przygotowali na konkurs krótki film/spot reklamowy na temat: „Dzień bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Ich praca została nagrodzona wyróżnieniem spośród, wspomnianych wcześniej, 89 prac z całego województwa.

Podczas Gali Finałowej konkursu uczniowie spotkali się w audytorium Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, gdzie mieli okazję uczestniczyć w  warsztatach, wykładach i prezentacjach, podczas których dowiedzieli się m.in.: jakie zagrożenia czyhają na nich podczas przeszukiwania internetowych witryn, jak należy chronić własny wizerunek w czasie korzystania z portali społecznościowych oraz jak tworzyć kulturę szacunku w sieci. Tematy te przedstawili specjaliści z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, policjanci z Wydziału Prewencji oraz z Wydziału do Waliki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji, oraz reprezentanci Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.