Kształcą się pod patronatem wyższej uczelni

Porozumienie pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego a Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu podpisano 16 listopada w murach dawnej “Samochodówki”. W ramach współpracy patronatem naukowym objęto klasy kształcące młodzież na kierunkach – technik mechanik oraz technik pojazdów samochodowych.

W uroczystości wzięli udział: starosta ostrowiecki Zbigniew Duda, wicestarosta Eligiusz Mich, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – koordynator ze strony powiatu ostrowieckiego umowy patronackiej Wojciech Lesiak, przedstawiciele Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu: Prorektor ds. Badań Naukowych dr hab. inż. Wojciecha Żurowskiego, Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Andrzej Różycki, Dyrektor Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn profesor dr hab. inż. Sławomir Luft oraz koordynator z ramienia Uczelni umowy patronackiej  dr inż. Paweł Maciąg.

Gospodarzy reprezentowali: p.o. dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Waldemar Szymoniak, wicedyrektor Monika Włodarska, kierownik szkolenia praktycznego oraz koordynator ze strony szkoły umowy patronackiej Urszula Jop, zastępca kierownika Warsztatów Szkolnych Piotr Książek.

Porozumienie zawarto dwa miesiące po podpisaniu listu intencyjnego. Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu objął patronatem naukowym oddziały klasowe, kształcące w zawodach: technik mechanik oraz technik pojazdów samochodowych.

Umowa przewiduje prowadzenie przez nauczycieli akademickich na terenie uczelni i szkoły dla uczniów klas trzecich i czwartych w zawodzie technik mechanik oraz technik pojazdów samochodowych wykładów i warsztatów. Przewiduje również udział młodzieży z CKZiU w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez wykładowców akademickich na terenie uczelni. Pozwoli to nie tylko na pogłębienie wiedzy, ale również na przybliżenie przyszłym studentom charakteru i specyfiki zajęć na wyższych uczelniach. Umowa przewiduje także wspólne przedsięwzięcia edukacyjne, współorganizowanie dla uczniów i studentów konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym, jak olimpiady, konferencje, sympozja, festiwale nauki, dni otwarte.

– Podjęte działania z pewnością przełożą się na lepsze wyniki naszych uczniów na egzaminach zewnętrznych, na ich łatwiejszy start na uczelnię wyższą, ponieważ głównym celem patronatu jest podniesienie jakości kształcenia młodzieży oraz zachęcenie jej do kontynuowania nauki na poziomie wyższym – mówi p.o. dyr. Waldemar Szymoniak. – Współpraca polegać będzie na organizowaniu specjalistycznych laboratoriów, wykładów, które odbywać się będą zarówno na Uniwersytecie, jak i w murach naszej szkoły. Przykładem jest dzisiejszy wykład inaugurujący, który odbędzie się po podpisaniu umowy.

– Nie jest to pierwsza nasza umowa patronacka, którą zawarliśmy. Taką umowę o współpracy podpisaliśmy z CELSA Huta Ostrowiec. Dzięki niej uczniowie Zespołu Szkół nr 3 mogą szkolić się na specjalistycznym sprzęcie, pozyskiwać doświadczenie, a zakład w późniejszym terminie zyskuje wykwalifikowanego pracownika – mówi starosta Zbigniew Duda. – Bardzo się cieszę, że nasza popularna „Samochodówka” dołączyła do szkół, które współpracują z uczelniami wyższymi. To duża korzyść także dla Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, gdyż wielu uczniów z CKZiU zasili zapewne mury tej uczelni w przyszłości – dodaje starosta.

O wysokim poziomie kształcenia, inwestowaniu w podnoszenie umiejętności uczniów, zapewniając niezbędny sprzęt, może świadczyć wznowienie w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego działalności stacji kontroli pojazdów. Po 10-miesięcznej przerwie uczniowie kształcący się na profilach: technik i mechanik pojazdów samochodowych będą mogli zgłębiać wiedzę praktyczną. Udało się to dzięki wspólnemu zaangażowaniu władz starostwa, działającego przy szkole stowarzyszenia oraz rady rodziców. Stacja wyposażona jest w nowoczesny sprzęt posiadający niezbędne atesty i certyfikaty, a kontrole techniczne wykonywane są przez wyspecjalizowaną  i doświadczoną kadrę diagnostyczną.

Uruchomiona stacja służy nie tylko uczniom do nabywania umiejętności, ale i wszystkim zmotoryzowanym mieszkańcom Ostrowca, albowiem prowadzi też działalność usługową. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 17 mieszkańcy powiatu mogą sprawdzać stan techniczny swoich pojazdów.

dsc_6924dsc_6898dsc_6906dsc_6900dsc_6932dsc_6938dsc_6940dsc_6899