Krzemionki na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

Warto dodać, że na tegorocznej liście kandydatów do wpisania na listę, ogłoszonej przez Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO, były 42 propozycje, w tym jedna z Polski.