Krzemionki coraz bliżej UNESCO

Powiat Ostrowiecki wraz z Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim pokonali kolejny etap w drodze do umieszczenia Krzemionek na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Członkowie Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r., jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie propozycji umieszczenia na polskiej Liście informacyjnej „Krzemionek – pradziejowych kopalń krzemienia”.

Członkowie Komitetu z satysfakcją przyjęli informację o gotowości do formalnego zgłoszenia na polską Listę informacyjną „Krzemionek”. Jednocześnie wyrazili poparcie dla dalszych działań zmierzających do nominacji obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

– Uchwała Komitetu to efekt szeroko zakrojonych działań Powiatu i Dyrekcji Muzeum w Krzemionkach. Pradziejowe kopalnie krzemienia są obiektem unikatowym w skali światowej godnym wyróżnienia i rozpropagowania. Fakt gotowości do zgłoszenia utwierdza nas w przekonaniu, że działania Powiatu są skuteczne i doprowadzą do umieszczenia Krzemionek na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO – powiedział Zbigniew Duda, Starosta Ostrowiecki. – Jednocześnie, te pozytywne zdarzenia wpisują się w nasze szeroko zakrojone plany dotyczące poprawy atrakcyjności obiektu, jego promocji i rozpoznawalności na mapie atrakcyjnych miejsc w Polsce.

045_fot_K_Peczalski086_fot_K_Peczalski