KRUS w nowej siedzibie

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowcu Świętokrzyskim ma nową siedzibę. W jej uroczystym otwarciu uczestniczył wicestarosta Andrzej Jabłoński.

Przez ostatnią dekadę ostrowiecki oddział KRUS mieścił się przy ulicy Kilińskiego, w lokum należącym do Nadleśnictwa Ostrowiec. W 2016 roku Rada Miasta w Ostrowcu Św., na wniosek dyrekcji Oddziału Świętokrzyskiego KRUS, przekazała nieodpłatnie działkę pod budowę obiektu przy ulicy Słowackiego.

W poniedziałek uroczyście została otwarta nowa siedziba Placówki Terenowej KRUS.

W tym wydarzeniu uczestniczyli między innymi Aleksandra Hadzik, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego KRUS Tadeuszu Jakubowski. W otwarciu  nowej siedziby wziął udział również wicestarosta Andrzej Jabłoński, który na ręce Doroty Pietrzkiewicz kierownik Placówki Terenowej KRUS w Ostrowcu Św. przekazał list gratulacyjny oraz piękny obraz, wykonany przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ulicy Żabiej.

– Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowcu Świętokrzyskim jest wzorcowo funkcjonującym urzędem, który zapewnia ubezpieczonym i świadczeniobiorcom z  Powiatu Ostrowieckiego obsługę na wysokim poziomie. Wasza praca ukierunkowana jest nie tylko na ubezpieczanie rolników. To również wiele działań szkoleniowych, prewencyjnych na rzecz mieszkańców terenów wiejskich. Jesteście organizatorem konkursów wyróżniających gospodarstwa rolne, podnosząc tym samym ich stan bezpieczeństwa i promując właściwe warunki pracy. Na podkreślenie zasługuje współpraca ze szkołami, która polega na propagowaniu zasad bezpieczeństwa wśród dzieci podczas zabawy i pomocy rodzicom. Jestem przekonany, że nowa siedziba podniesie prestiż instytucji i umocni znaczenie działalności Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz środowiska rolniczego. To również bardziej komfortowe warunki pracy i dogodne miejsce dla Państwa interesantów- podkreślił wicestarosta Andrzej Jabłoński.

Gratulacje złożyli również samorządowcy z Powiatu Ostrowieckiego oraz parlamentarzyści.

Nowa siedziba Kasy to bardzo funkcjonalny, piętrowy budynek o powierzchni 400 metrów kwadratowych. Obsługę blisko 2700 ubezpieczonych zapewnia 8 pracowników.