Koralowy Jubileusz Ogniska Pracy Pozaszkolnej

Wystawą prac oraz koncertem pod patronatem starosty ostrowieckiego Zbigniewa Dudy uświetniono jubileusz 35-lecia działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. W imieniu starosty w wydarzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Edukacji Wojciech Lesiak. Radę Powiatu reprezentował Przewodniczący Jerzy Brożyna.

Początki w trudnych czasach

Początek działalności Ogniska Plastycznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, bo tak na początku nazywała się ta placówka, zaczyna się 1 września 1981 r. Placówka została utworzona decyzją Ministra Kultury i Sztuki Józefa Tejchmy. Był to duży sukces dla miasta i środowiska artystycznego, które mocno zabiegało o powstanie takiej właśnie instytucji. W tych staraniach dużą rolę odegrała „Grupa 10”. W momencie powstania Ognisko Plastyczne było trzecią tego typu pracownią w Polsce. Należy pamiętać, że Ognisko rozpoczęło swoją działalność w trudnym okresie kryzysu społeczno-politycznego, którego konsekwencją było wprowadzenie stanu wojennego w grudniu 1981 roku, zalewie trzy miesiące po powołaniu szkoły. Ciężar kierowania placówką w tak trudnym momencie spadł na pierwszego dyrektora Tadeusza Nowaka. O trudnościach, jakie napotkano, dyrektor informował różne instytucje w swoich listach: Ognisko rozpoczęło działalność napotykając na wiele trudności związanych z aktualną sytuacją rynkową. Zachodziła konieczność adaptacji pustych pomieszczeń dla naszych potrzeb, a także zakupu niezbędnego sprzętu i materiałów, nierzadko w odległych zakątkach Polski. Zaczynaliśmy od niczego, dużo pracy i wysiłku wkładając w to, ażeby zagospodarować i urządzić zajmowany lokal, a także zorganizować nabór kandydatów, zatrudnić nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami, opracować tygodniowych harmonogram zajęć i zorganizować proces nauczania. Pierwszy etap działalności Ognisko zakończyło ważnym wydarzeniem ,jakim była „Pierwsza Wystawa Prac Uczniów Państwowego Ogniska Plastycznego w Ostrowcu Św.”, która odbyła się w Klubie „Galeria” ZDK, gdzie dziś mieści się Kino Etiuda.

Utrzymują wysoki poziom

Kolejne lata pracy Ogniska były bardzo obfite. Nadal organizowano wystawy, dodatkowe zajęcia, zapraszano znanych gości z zewnątrz. Od 1988 r. stanowisko dyrektorskie przejął Kazimierz Bąk, który dostosowywał placówkę do wyzwań, które pojawiły się wraz ze zmianą systemu rządów w Polsce. Nowy dyrektor tak charakteryzował swoją wizję pracy: Program z dziećmi ukierunkowany jest na zajęcia ogólnoplastyczne, ogólnorozwojowe z elementami wiedzy o sztuce. Młodzież, to głównie zajęcia z rysunku i malarstwa, dla zainteresowanych prowadzone się także wykłady z historii sztuki. Ognisko posiada dobrze wyposażoną pracownię graficzną, możliwe jest również rozwijanie zainteresowań z rzeźby. W przypadku grup młodzieżowych zajęcia są maksymalnie zindywidualizowane. Daje to bardzo dobre efekty dydaktyczne, tym bardziej, że zajęcia prowadzone są systemem akademickim, co znaczy, że młodzież początkująca i mniej zaawansowana pracuje wraz z kolegami bardziej sprawnymi warsztatowo. Tak, że korekta nie jest głównym źródłem dydaktycznym.

Od stycznia 1999 roku Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim stało się dla Państwowego Ogniska Plastycznego w Ostrowcu Św. organem prowadzącym. W 2005 roku Państwowe Ognisko Plastyczne zmieniło nazwę na Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Zmiana nazwy nie zmieniła charakteru placówki – ognisko zostało „szkołą artystyczną dla amatorów”. W tym czasie nowym dyrektorem placówki został Tomasz Kandyba, który zarządza nią do dziś. Obecnie w Ognisku Pracy Pozaszkolnej prowadzi zajęcia w grupie dziecięcej i młodzieżowej. Dzieci w wieku od 6 do 13 lat w czasie zajęć mają okazję do realizacji swoich pomysłów w technikach malarskich, rzeźbiarskich, graficznych czy rysunkowych. Młodzież w wieku od 14 do 20 lat podczas zajęć koncentruje się na obserwacjach martwej natury. Zajęcia przybliżają również warsztat plastyka. Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibę przy ulicy Kilińskiego 12 A, a prowadzą je profesjonalni wykładowcy: Bożena Sergiel, Małgorzata Winiarska-Jóźwik i Tomasz Kandyba.

008 012 014 019