Konwent starostów ze Świętokrzyskiego

W Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbył się Konwent Starostów Województwa Świętokrzyskiego. Przedstawiciele 13 powiatów dyskutowali m. in. o Regionalnym Programie Operacyjnym, podjęto też stanowisko w sprawie integralności województwa świętokrzyskiego.

Podczas konwentu starostowie poruszyli wiele ważnych tematów i kwestii. Rozmowy dotyczyły m. in. współpracy administracji geodezyjnej i kartograficznej w ramach PO PC i RPO przy realizacji wspólnego projektu ,,e-Geodezja’’ – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego, harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie z RPO WŚ na rok 2016, omówiono też problemy wynikające z niedofinansowania zadań zleconych, realizowanych przez powiaty. Natomiast obecna na spotkaniu Policja omówiła stan bezpieczeństwa w regionie.

Starostwie wyrazili zaniepokojenie doniesieniami medialnymi i wypowiedziami polityków o utworzeniu województwa częstochowskiego, w którego skład miałyby wejść samorządy powiatu włoszczowskiego. Dlatego też konwent podjął stanowisko w sprawie integralności województwa świętokrzyskiego.

P2090615   P2090538