KONSULTACJE W SPRAWIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego

Starosta Ostrowiecki

serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty z terenu Powiatu Ostrowieckiego do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego, które  odbędą się w dniu 15 października 2021 r. w Hotelu Red w Ostrowcu Świętokrzyskim, znajdującym się
przy ul. Kuźnia 75.  Rozpoczęcie spotkania o godzinie 10.00.

Udział w spotkaniu należy potwierdzić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konsultacje.fes@sejmik.kielce.pl  lub telefonicznie pod numerem telefonu /41/ 365 81 77.

Udział w spotkaniu będzie również możliwy w formie online, tj. za pośrednictwem platformy internetowej Webex:
https://sejmik-kielce.webex.com/meet/konsultacje

Jednocześnie nadmieniamy, ze projekt programu regionalnego  na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego dostępny jest na stronie internetowej: www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce poświęconej Programowi na lata 2021-2027.

Ewentualne uwagi lub sugestie do projektu programu można zgłaszać za pomocą  formularza zgłaszania uwag zamieszczonego w ww. zakładce do dnia 12 listopada 2021 r. drogą elektroniczną na adres: konsultacje.fes@sejmik.kielce.pl, jak również korespondencyjnie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Departament Inwestycji i Rozwoju,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
.