Konsultacje społeczne projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+”

Starosta Ostrowiecki zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe z terenu powiatu ostrowickiego do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych opracowanego projektu dokumentu pn.: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+”.

W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców powiatu ostrowieckiego, konsultacje projektu Strategii odbywają się drogą elektroniczną.

Uwagi i propozycje do opracowanego projektu przedmiotowego dokumentu strategicznego, należy zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego formularza elektronicznego, dostępnego pod linkiem https://forms.gle/8akUnhhfBTb628uR6 w terminie do 17 grudnia 2021 r.

Wraz z projektem przedmiotowego dokumentu strategicznego, udostępniamy  Diagnozę strategiczną uwarunkowań rozwojowych powiatu ostrowieckiego, która jest dokumentem dodatkowym i nie podlega konsultacjom.

Raport diagnostyczny dla Strategii

Mamy nadzieję, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, wniosą Państwo swoje uwagi i propozycje, które pomogą nam zweryfikować proponowane kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem Rozwoju i Inwestycji pod numerem telefonu 41 247 61 36.

Zapraszamy do zapoznania się projektem strategii.

Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu-22.09.2021 r.