Konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+

Starosta Ostrowiecki zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych  projektu dokumentu Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone drogą elektroniczną oraz tradycyjnie  po uprzednim wypełnieniu formularza konsultacyjnego i przesłanie go na adres:sebastian.milner@frdl.kielce.pl z tytułem konsultacje lub na adres: ŚC FRDL ul. Żelazna 22, 25-014 Kielce, z dopiskiemKONSULTACJE.

Uwagi należy zgłaszać w terminie tj. w dniach od 03.07.2015 do 23.07.2015.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny /41/ 247 61 36 lub mailowy dw@powiat.ostrowiecki.eu.


Załączniki:

Formularz zgłaszania uwag 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego