Konsultacje społeczne – Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020 – Ankieta

Konsultacje społeczne – Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020 – Ankieta

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Ostrowieckiego,

W związku z trwającymi pracami nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej, dostępnej pod wskazanym linkiem do formularza:

http://goo.gl/forms/0LSkfLJu7G

Ankieta ma na celu zebranie opinii mieszkańców, na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT, na temat aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej oraz o warunkach rozwoju Powiatu w najbliższych latach.

Dzięki Państwa zaangażowaniu, uzyskana hierarchia oceny czynników rozwojowych, pozwoli lepiej dopasować zamierzenia i aspiracje rozwojowe Powiatu – tj. mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców, władz – do rzeczywistości i faktycznych możliwości.

Wypełniając formularz, proszę pamiętać o wypełnieniu ankiety w całości – nie ma możliwości wypełnienia części formularza. Istotne jest także, że każdy czynnik analizy SWOT musi być oceniony, natomiast nie ma konieczności uzupełniania wolnego pola z propozycją własnego czynnika.

Jednocześnie informujemy, że ankieta jest anonimowa i służy wyłącznie dla celów zebrania opinii o warunkach rozwoju Powiatu Ostrowieckiego w najbliższych latach.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Referatem Rozwoju, Funduszy Strukturalnych i Informacji pod numerem telefonu /41/ 247 61 36.

Prosimy o wypełnienie ankiety najpóźniej do 10 czerwca 2015r.