Konkurs wiedzy o rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim – Centrum Planowania Kariery Zawodowej jako organizator, ma przyjemność poinformować , że w dniach 12.10 – 16.11.2020 odbędzie się Konkurs Wiedzy o Rynku Pracy. Jest on skierowany do uczniów ostrowieckich szkół ponadpodstawowych. Konkurs Wiedzy o Rynku Pracy został objęty patronatem honorowym Starosty Ostrowieckiego.

Głównym celem konkursu jest kształtowanie aktywnej postawy wobec życia zawodowego poprzez zwiększenie wiedzy i świadomości osób młodych na temat rynku pracy, jego realiów, wymagań, sposobów poruszania się po nim, instytucji rynku pracy.
Zaplanowano dwa etapy konkursu:

I etap szkolny –przeprowadzenie we wszystkich klasach sondażu na temat: Jakie predyspozycje i umiejętności zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców na lokalnym rynku pracy”, którego efektem będą wykonane plakaty i/lub prace publicystyczne,

II etap powiatowy – Dokonanie przez zespoły uczniów  rozeznania rynku pracy , którego efektem będą analizy wykonane przez uczniów oraz film „Jakie mam możliwości zatrudnienia w zawodzie , w którym się kształcę, po skończeniu szkoły?”

Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie.                             Dla laureatów miejsc od I – III przewidziane są nagrody rzeczowe.
Wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się podczas finału konkursu w dniu 16.11.2020 w sali Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim .

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

REGULAMIN