KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY – NAGRODY ROZDANE

W Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu plastycznego, który został zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Konkurs pod hasłem „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” wpisał się w ogólnoświatową kampanię „Pomarańczowej wstążki”. Wydarzenie to patronatem objęła starosta Marzena Dębniak.

Na konkurs wpłynęło 78 prac plastycznych oraz 3 prace multimedialne w czterech kategoriach wiekowych: przedszkolnej, klasy I – III, klasy IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe. W pracach dzieci zawarły aspekty przemocy rówieśniczej, rodzinnej, cyberprzemocy czy przemocy wobec zwierząt.

Dzisiaj z rąk starosty ostrowieckiego Marzeny Dębniak, przewodniczącego Rady Powiatu Mariusza Pasternaka, członka zarządu Agnieszki Rogalińskiej  oraz dyrektora PCPR Joanny Pikus, zwycięzcy odebrali nagrody.

       

Jak zaznaczyła podczas uroczystości starosta M. Dębniak, konkurs zorganizowano po raz pierwszy dlatego tym bardziej cieszy tak ogromna ilość prac. Dzieci w przepiękny sposób pokazały, że przemoc jest niedopuszczalna i że należy na nią reagować.

Z kolei A. Rogalińska podkreśliła, że jako członek jury oceniającego prace, wspólnie z przewodniczącym M. Pasternakiem mieli bardzo trudne zadanie ze względu na to, że wszystkie prace były piękne, wykonane z  niezwykłą starannością i odpowiadały na zawarte w konkursie przesłanie. Dlatego też uznali, że każdy uczestnik konkursu zostanie nagrodzony.

             

A nagrody i wyróżnienia otrzymali:

Kategoria przedszkolna:

miejsce I – Antonina Solińska – Zespół Edukacyjno- Przedszkolny „Szkoła z Pasją”

miejsce II – Liliana Górczyńska – PP Nr 19

miejsce III – Zofia Kulpińska PP Nr 12

Wyróżnienia:

Jan Fedorczuk, Natalia Sidor, PP „Pajacyk” i Liliana Badach, PP Nr 19.

Kategoria klas I-III

miejsce I – Marcel Gałek PSP Nr 7

miejsce II – Filip Góra NSP „Szkoła z Pasją”

miejsce III – Grzegorz Dunal NSP „Dwunastka”

Wyróżnienie:

Zuzanna Laura Strząbała NSP „Dwunastka”

 

Kategoria klas IV-VI

miejsce I – Kornelia Cieślak PSP Nr 10

miejsce II – Julia Norowska PSP Nr 10

miejsce III – Rozalia Glibowska PSP Nr 7

Wyróżnienie:

Jerzy Żukowski „Nasz Dom”

 

Kategoria szkół średnich:

miejsce I – Natalia Pięta LO Nr III im. Władysława Broniewskiego

miejsce II – Wiktoria Matusiak „Nasz Dom”

miejsce III – Kamil Szczepański „Nasz Dom”