Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowieckiego o nazwie “Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” oraz “Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego”

Uchwała 117