Koniec roku na Uniwersytecie

Zakończenie roku akademickiego 2018/2019 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Społeczność powiatową reprezentowali: wicestarosta Andrzej Jabłoński i członek Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Agnieszka Rogalińska.

Wśród zaproszonych gości, którzy uświetnili uroczystość znaleźli się: poseł Kazimierz Kotowski, prorektor WSBIP Paweł Gotowiecki, dyrektorzy szkół powiatowych oraz radni miejscy i powiatowi.