Konferencja w ostrowieckim szpitalu

Dzisiaj w siedzibie szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie informacyjne, na którym zaprezentowano najważniejsze, aktualne sprawy dotyczące działalności placówki. Gospodarzami spotkania byli dyrektor ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim Rafał Lipiec i starosta ostrowiecki Zbigniew Duda.

– Nowe kierownictwo – Pan Dyrektor Rafał Lipiec i Pani Dyrektor Maria Adamczyk integrują zespół i starają się pozyskiwać środki finansowe, efektywnie wykorzystywać sprzęt i zasoby dla dobra pacjentów  i zwiększania przychodów – powiedział starosta Zbigniew Duda. – Załoga szpitala, mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego i innych gmin naszego powiatu słyszeli ode mnie wielokrotnie, że Zarządowi Powiatu pod moim przewodnictwem zależy na poprawie funkcjonowania i rozwoju naszego szpitala. Jestem w tym konsekwentny. Nie zawahałem się nad zmianą kierownictwa szpitala, kiedy wyszło na jaw, że poprzedni dyrektor, z którym wiązaliśmy nadzieję wyznaje inne zasady i spraw rozwoju szpitala nie traktuje priorytetowo.

Głównymi tematami spotkania były:

– skuteczne odzyskiwanie środków finansowych za nadwykonania z kontraktu NFZ w 2016 r.; wyniki dotychczasowych negocjacji z NFZ oraz najbliższa perspektywa;

– informacja na temat planowanej inwestycji budowy SOR; urealniony projekt, dostosowany do rzeczywistych potrzeb  i możliwości finansowych szpitala; złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z projektu prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia;

– informacja dotycząca zmian w zakresie prowadzonych procedur medycznych i ich rozszerzenia: przy wykorzystaniu dotychczas nieużywanego sprzętu ECPW dla potrzeb oddziału chirurgii oraz wprowadzenia nowych zabiegów laryngologicznych, w tym z użyciem mikroskopu laryngologicznego, którego zakup jest planowany oraz spodziewanych korzyści dla pacjentów i przychodów dla szpitala z tego tytułu;

– prezentacja zmian w organizacji pracy szpitala, w tym m. in. powrót salowych na oddziały – to przyporządkowanie znacznie poprawi możliwości wykorzystania zasobów i organizację pracy na oddziałach, personel sprzątający będzie bardziej zorganizowany i będzie mógł efektywniej poświęcać się pracy dla pacjentów konkretnego „macierzystego” oddziału. Dotychczasowe zarządzanie ogółem personelu sprzątającego powodowało chaos pracy i duży dyskomfort dla kadry sprzątającej, rzucanej z oddziału na oddział i nierównomierne rozłożenie obowiązków;

W bieżących sprawach omawiano m. in. uruchomienie Poradni Wad Postawy, informacja o konkursie na podwykonawstwo kardiologii inwazyjnej, plany wykorzystania pomieszczeń i nowej organizacji oddziałów, o poszukiwanych specjalistach w obszarach pulmonologii i medycyny ratunkowej oraz wstępnych pracach nad zorganizowaniem poradni sportowej.

D02_3665D01_1735D02_3677D01_1730

D02_3702D02_3638D02_3644