Konferencja dla przedsiębiorców

Konferencja dla przedsiębiorców

16 lutego w Auli Głównej nr 3 Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach odbędzie się konferencja otwierająca Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Konferencja skierowana jest do przedsiębiorców, którzy w latach programowania chcą sięgać po środki unijne. Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda zachęca wszystkich przedsiębiorców z terenu powiatu ostrowieckiego do wzięcia udziału w konferencji.

Konferencja dla przedsiębiorców