Kondolencje dla Pani Małgorzaty Bień

 

 

 

 

Radnej Rady Powiatu Ostrowieckiego

Pani Małgorzacie Bień

wyrazy żalu i współczucia

z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

składają

Zbigniew Duda – Starosta Ostrowiecki,

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

Jerzy Brożyna – Przewodniczący Rady Powiatu

oraz Rada Powiatu Ostrowieckiego